بازی با اعداد درریاضی

ضرب ذهنی عددهای دو رقمی از 10 تا 20 (یه کلک ریاضی)

 

اجازه بدید 15 × 13 را آزمایش کنیم.

1- همیشه عدد بزرگتر را در ذهن خود در بالا قرار دهید.

2. سپس در ذهن خود نقشه بالا را ترسم کنید .

3. حالا 18 = 3+ 15 

4. یک صفر جلوی آن قرار دهید ( یعنی ضربدر 10 ) تا 180 بدست بیاد. 

5. رقم یکان عدد پایینی که 3 است را در یکان بالایی که 5 است ضرب کنید، که( 15= 5 × 3 ) . 

6. محصول مراحل 4 و 5 را با هم جمع کنید تا جوابتون را بدست بیارید. 195 = 15 + 180
/ 0 نظر / 6 بازدید