بازخوردهای توصیفی مخصوص کلاس اول ابتدایی همراه بانام درس

دختر(پسر) خوب و پرتوان                     درست نوشتی از نان  ((نان)) 

باران ریزه ریزه                                  مشقت چه قدر تمیزه((باران)) 

              اَ    اول     انار ه                       مشق تو حرف  نداره((انار)) 

 انار  دونه   دونه                                 مشقت   شده   نمونه((انار)) 

نوشتی خوب و  آرام                             از روی درس بادام ((بادام)) 

 با مشقی که نوشتی                    اسب  سفید  دشتی ((اسب))

تاب تاب عباسی                                   زرنگ  توی کلاسی ((تاب)) 

دختر(پسر) خوب ونجیب                چه خوب نوشتی ازسیب((سیب))

ای سیب خوشبوی من                    توهستی در یادمن((سیب)) 

ای اول ایران است                       کشوری پر توان است ((ایران))

تمیز وخوب وقشنگ                              نوشتی درس نمک ((نمک))

صد آفرین ای کودک                             چه خوب نوشتی اردک (اردک)

چشم چشم دو ابرو                                درست نوشتی از او(توت) 

نمک نمک نمکدان                        همیشه باشی خندان (نمک))

یه توپ دارم قلقلیه                          مشقهای تو چه عالیه ((توپ))

پ اول   پاییزه                                     مشقهای تو     تمیزه ((توپ)) 

چه خوب  نوشتی از اش                 از دل همیشه شاد باش((اش))

نوشته ام تو دفترم                                  صدافرین ای دخترم(کیف)

می نویسم روی تخته                      که مشق تو قشنگه (میخ-تخته) 

کودک من ای دلبند                        درست نوشتی -گوسفند

خوشبویی مثل سنبل                   قشنگی چون دسته گل((گل))

چون گل سرخ لاله                                قشنگ نوشتی ژاله((ژاله))

زرنگی وبا همت                             در کار نمودی دقت ((همکاری))

طاهره گفت به فاطمه                        زرنگی تو یه عالمه   ( (طناب)

نوشتی مشق منظم                            یاد تو ام به هر  دم   (نظم)  

ث اول       ثریاست                     مهرم به تو یه دنیاست(لثه)            

فرزند     پرتلاشی                        هیچ وقت مریض نباشی(دیدار) **

گفت در گوشم کلاغ                 چون گلی توی  باغ    (باغ انار)

ای دختر(پسر)با دقت                            از مشقت بردم لذت   (ذال)

/ 0 نظر / 65 بازدید