عجیب اما ...

کدوم باارزشتره قضاوت با شما؟

یادمه بعضی ازبچه های قدیم با ذغال واسه ی خودشون سبیل می ذاشتن تا شبیه باباهاشون بشن،وبه اون افتخار می کردن.

اما بانهایت تاسف الان بچه هایی رومی بینم که ابروهاشون رو بر می دارن تا شبیه مادراشون بشن وبه اون افتخارمی کنن.

امان ازمدگرایی ومدپرستی

/ 0 نظر / 6 بازدید