خداچرا نردبان می سازد

دزدی از نردبان خانه ای بالا می رفت.از شیار پنجره شنید که کودکی می پرسد:
خدا کجاست؟
صدای مادرانه ای پاسخ می دهد: خدا در جنگل است، عزیزم.
کودک می پرسید: چه کار می کند؟
مادر می گفت: دارد نردبان می سازد.
دزد از نردبان خانه پایین آمد و در سیاهی شب گم شد.
سالها بعد دزدی از نردبان خانه حکیمی بالا می رفت.
از شیار پنجره شنید که کودکی می پرسید:
خدا چرا نردبان می سازد؟
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
حکیم از پنجره به بیرون نگاه کرد. به نردبانی که سالها
پیش،از آن پایین آمده بود و رو به کودک گفت:
برای آنکه عده ای را از آن پایین بیاورد و عده ای را بالا ببرد.

/ 3 نظر / 57 بازدید

حكايت بسيار تاثير گذار و جالبي هست ،ممنون

بابا تو ديگه كي هستي؟!!!!![هورا][هورا]

rahmani

واقعالذت بردم خیلی جالب بود [گل][گل][گل][متفکر]