جزئیات کلاس ضمن خدمت چهارم

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: سه کتاب پایه چهارم هدیه های آسمانی، ریاضی و مطالعات اجتماعی تغییرات اساسی داشته است که کلاس های ضمن خدمت آن پس از ماه مبارک رمضان برگزار می شود.
 به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش،محمد دیمه وراظهار کرد : حدود 1 میلیون و 13 هزار دانش آموز در پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی جدید در کشور وجود دارند.

وی افزود : باتوجه به اینکه کتاب های پایه چهارم ابتدایی در سه کتاب هدیه های آسمانی، ریاضی و مطالعات اجتماعی تغییرات اساسی وجود داشته و در حال برنامه ریزی برای کلاس های ضمن خدمت آن هستیم .

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: 41 هزار معلم در پایه چهارم ابتدایی تدریس می کنند که باید کلاس های ضمن خدمت را با توجه به آنها برنامه ریزی کنیم .وی عنوان کرد : کلاس های ضمن خدمت پس از آموزش مدرسان کلاس های ضمن خدمت  توسط مولفان کتاب ها قبل از ماه رمضان پس از آن در مناطق مختلف در اوایل مرداد برگزار خواهد شد .دیمه ور با اشاره به اینکه درس هدیه های آسمانی نیازی به کلاس ضمن خدمت ندارد افزود : برای درس ریاضی 40 ساعت ودرس مطالعات اجتماعی حدود 32 ساعت کلاس ضمن خدمت در نظر گرفته شده است.

به نقل از سکوی ششم

/ 0 نظر / 22 بازدید