جدول برنامه درسی دانش آموزان پایه ششم

جدول برنامه درسی دانش آموزان پایه ششم

طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، مجموع ساعات سالانه دوره ابتدایی شامل 850 ساعت فعالیت کلاسی باید باشد که یک ساعت از ساعات درس قرآن به شکل تجمیعی برای تقویت روخوانی، روان خوانی وانس با قرآن اختصاص می یابد

مواد درسی

ساعت در هفته

قرآن

3

تعلیمات دینی و اخلاق

2

زبان و ادبیات فارسی

5

مطالعات اجتماعی و آداب زندگی

3

ریاضیات

4

علوم تجربی

2

هنر

2

سلامت و تربیت بدنی

2

تفکر و پژوهش

1

کار و فناوری

1

 

25

 

هرمعلم پایه ششم 188ساعت ضمن خدمت

را طی خواهد کرد

.

درس

ساعت

مطالعات اجتماعی

16ساعت

تفکر، پژوهش

16 ساعت

هنر

12 ساعت

قرآن

20 ساعت

ریاضی

32 ساعت

علوم تجربی

20 ساعت

فارسی

20 ساعت

کار و فناوری

16 ساعت

تربیت بدنی

16 ساعت

هدیه های آسمانی

20 ساعت

برنامه درسی ملی

8 ساعت

جمع

188ساعت

 

/ 0 نظر / 7 بازدید