/ 2 نظر / 32 بازدید
یار مهربان

سلام در این دنیایی که همه چیز در آن زود گذر است، فقط لحظه ی دلپذیر حال متعلق به شماست.لحظه ای که گذشته است دیگر از آن شما نیستت.لحظه ای که هنوز نیامده است هم به شما تعلق ندارد. بهترین استفاده از زمان حال آن است که نگران آنچه روی داده است و یا هنوز روی نداده نباشیم ؛بلکه به طور کامل با عشق و شادی و بایاد خدا لحظه ها را سپری کنیم.

nazanin

خداوندا . . . دوستاني دارم که روزگار فرصت ديدارشان را کمتر نصيبم مي گرداند اما تو خود مي داني که يادشان در دلم جاويد است دوستاني که رسمشان معرفت کردارشان جلاي روح و يادشان صفاي دل است پس آنگاه که دست نياز سوي تو برمي آورند پر کن دستشان را از آنچه که در مرام خدايي توست... [گل]