بازخوردهای توصیفی در مورد دانش آموزان نیازمند تلاش بیشتر

  • با مطالعه کتاب های قصه و خواندن مجلات کودکان حتما در نوشتن انشا پیشرفت می کنی.
  • امروز خوب گوش ندادی، به همین دلیل کلمات را زیاد جا انداختی.
  • آفرین بر تو، پیشرفت خوبی کردی باز هم منتظر کارهای خوبت هستم.
  • به نظر می رسد در زمینه جمع (تفریق، ضرب و ...) مشکل داری امیدوارم با تلاشت شاهد موفقیت تو باشم.

 

کارهای بهترت رو          من به زودی ببینم

1،2،3،4          دندونه ها رو بشمار

هر کاری وقتش خوبه          تو مدرسه یا خونه

درست بگو و رسا          جواب این سوال ها

دقت و سعی و تلاش          به اندازه داشته باش

/ 0 نظر / 6 بازدید