ریاضی پنجم جدیدالتالیف

پیش نویس کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

 

پیش نویس کل کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
کتاب ریاضی پایه پنجم گروه تالیف ریاضی پایه پنجم فارسی دانلود 5.28MB نسخه دوم فصل اول  کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
کتاب ریاضی پایه پنجم گروه تالیف ریاضی پایه پنجم فارسی دانلود 1.32MB نسخه دوم فصل دوم  کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
کتاب ریاضی پایه پنجم گروه تالیف ریاضی پایه پنجم فارسی دانلود 1.0MB نسخه دوم فصل سوم  کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
کتاب ریاضی پایه پنجم گروه تالیف ریاضی پایه پنجم فارسی دانلود 1.9MB

مولفین کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
 
 
1- خانم زهره پندی

2- آقای خسرو داودی

3- خانم زهرا رحیمی
4- آقای محمد هاشم رستمی
5- آقای دکتر ابراهیم ریحانی
6- خانم شادی صفی نیا
7- آقای دکتر مجتبی قربانی
/ 0 نظر / 68 بازدید