شماره تلفن های جدید شهرستان های تایباد وباخرز

شماره تلفن های جدید شهرستان های تایباد وباخرزدر طرح هم کد سازی استان خراسان رضوی

به ابتدای کلیه تلفن های قبلی شهر مشهد عدد  (( 3 )) اضافه گردد.

برای اطلاع از تغییرات بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تغییرات شماره تلفن های شهرستان های تایبادو باخرز

/ 1 نظر / 29 بازدید
علیرضا

از مطالبتون واقعا استفاده کردم.متشکرم تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز