اسامی پیامبرانی که در ایران مدفون می باشند

ایران در طول تاریخ، گاهى چنان کشور امنى به حساب مى آمده که مهاجران بسیارى را به خود پذیرفته است. گروهى از این مهاجران پیامبرانى بوده اند که ایران را براى زندگى در نظر گرفته اند..

ایران زمین از دیرباز مدفن پیامبرانی بوده که آنجا را برای زندگی انتخاب کرده اند و یا در ایران متولد شده ، در آن زیسته و پس از مرگ در همانجا مدفون شده اند. تاریخ این مرز و بوم از دیرباز آبستن وقایع بی شماری بوده است که نمایانگر این موضوع می باشد که این کشور از گذشته چون نگینی بر تارک این جهان پهناور می درخشیده است . امیدوارم مطالب زیر بتوانداندک اطلاعاتی در مورد حضور پیامبران و همچنین مدفن انها در ایران و شهرهای مختلف به شما بدهد. .
حضرت قادر در دهکده بابا ولى
حضرت روبیل، نزدیک رودخانه دزفول
حضرت یعقوب، در گرگان
حضرت ابراهیم خلیل در سوسنگرد
 حضرت ایوب در دهکده بن بن لکناى تنکابن
 حضرت باحزقیل در دزفول
حضرت جرجیس در جنوب غربى شوشتر
 حضرت اشموئیل در ساوه
  حضرت اسحاق وحضرت  اسماعیل در جاده دزفول به هفت تپه
حضرت صالح پیامبر در شوشتر
 حضرات سلام، سلوم، سهولى، القیا در قزوین

 دو نفر از فرزندان نوح به نام هاى سام نبی و لام نبی در محلى در نزدیکى سمنان
  حضرت خالد بن سنان عبسى: ایشان شریعت حضرت عیسى را تبلیغ مى کردند. نسبت وى به حضرت اسماعلیل فرزند ابراهیم (ع) مى رسد ویکى از پیامبرانى است که به بعثت حضرت محمد (ص) بشارت داده ودر دوران فترت مى زیسته است. (دوره فترت به فاصله بین بعثت حضرت عیسى تا بعثت حضرت محمد بن عبد الله اطلاق مى شود. در طایفه عرب به غیر از حضرت رسول (ص) وحضرت خالد بن سنان هیچ پیامبرى نیست ومى توان گفت که از بین اعراب فقط این دو نفر به پیامبرى برگزیده شده اند وبقیه پیامبران از قوم بنی اسرایل هستند

خالد نبی: مفسر بزرگ حنفى مذهب، شیخ اسماعیل حقى درباره محل قبر حضرت خالد نبی اشاره مى کند که قبر خالد نبی در منطقه چرجان وبر بلندى کوهى به نام کوه خدا قرار دارد.

حضرت یوشع: حضرت یوشع در گورستان تاریخى تخت فولاد اصفهان مدفون است. محوطه اى که یوشع نبی در آن دفن است به لسان الأرض معروف است

. (لسان الأرض مکانى است که مى گویند هنگام عبور امام حسن مجتبى (ع) زمین با امام سخن گفت وآمدن دشمن را به حضرت اطلاع داد).

حضرت شعیاى نبی: یکى از پیامبران بنی اسرائیل است که نسبتش به حضرت یعقوب مى رسد، محل سکونت ایشان در بیت المقدس بوده وقبل از حضرت زکریا به رسالت مبعوث شدند. آرامگاه شعیاى نبی، جنب امامزاده اسماعیل در حاشیه خیابان هاتف اصفهانى قرار دارد.

حضرت حیقوق: هم با تلفظ حیقوق وهم با تلفظ حبقوق وجود دارد.

حیقوق به معنى "در بغل کشیده شده" است. حیقوق این نام را بدان جهت یافت که در طفولیت به علت مریضى از دنیا رفت وحضرت الیاس (ع) او را در بغل گرفت ودعا کرد واز خداوند حیات وزندگى وى را طلب نمود واو زنده شد. حیقوق نبی یکى از پیامبران بنی اسرائیل ونگهبان عبد سلیمان در اورشلیم بوده ونامش در عهد عتیق آمده است. حیقوق نبی پس از شعیا نبی به رسالت مبعوث شد. بقعه حیقوق بنی در جنوب غربى شهر تولیسرکان واقع شده است.

حضرت حجی: وى در دوران سلطنت داریوش کبیر مى زیسته است. در تورات نام آن "حکى" آمده وبه معنى "مسرور" است . مقبره این پیامبر در همدان در نزدیکى میدان امام خمینى، داخل بازار در راسته پیغمبر وداخل مسجد پیغمبر قرار دارد.
حضرت مردخاى: مردخاى یکى از بزرگان ویا به قولى یکى از انبیاى بنى اسرائیل است ونسبتش به حضرت یعقوب مى رسد. مردخاى نقش زیادى در جلوگیرى از قتل عام یهودیان در زمان خشایارشا ایفا نمود وبه همین دلیل نزد یهودیان از جایگاه ویژه اى برخوردار است.آرامگاه مردخاى وبرادر زاده اش در همدان در نزدیکى میدان امام خمینى ودر خیابان شریعتى واقع است.
 حضرت قیدار جد سى ام حضرت محمد (ص) است. حضرت قیدار فرزند بزرگ اسماعیل بود که پس از وفات حضرت اسماعیل، قیدار نبى مردم را به توحید دعوت مى کند.
حضرت دانیال نبى: از انبیاى بزرگ الهى است. وى از نسل حضرت داوود وبعثت پیامبر اسلام را پیشگویى کرده است. لفظ دانیال درزبان عبرى به معنى "خدا حاکم من است" مى باشد. دانیال نبی همزمان با کوروش کبیر وداریوش اول بوده است

/ 0 نظر / 5 بازدید