بازخورد

¨      فرایندی (کلاسی )  - بازخورد پایانی

بازخورد فرایندی(کلاسی)

   بازخورد فرایندی ، همان بازخورد های شناختی ،عاطفی وفراشناختی است که معلم پیوسته، هدفمند، متنوع ، توصیفی ، ساده و قابل فهم به منظور بهبود روش ها و نحوی یادگیری و آگاه شدن دانش آموز از قوت ها وضعف ها ی یادگیری مطالب و مباحث دروس مختلف به دانش آموز ارائه می نماید

انواع بازخورد های فرایندی

الف ) بازخورد های فرایند ی مجاز

ب) بازخورد های فرایند ی مجاز با احتیاط لازم

ج) بازخورد های فرایند ی غیرمجاز

ویژگی های بازخورد های فرایند ی مجاز

¨      در آن ها نقاط قوت دانش آموزان ، بزرگ نمایی شده است

¨      نقاط ضعف دانش آموزان با احتیاط بیان شده است .

¨      رهنمود های عملی متناسب با تفاوت های فردی دانش آموز ، ارائه گردیده است

نمونه بازخورد های فرایند ی مجاز

¨      پرسش ها را کامل پاسخ دادی به تلاشت ادامه بده

¨       کار های شما نشان می دهد که در .....درحال پیشرفت هستید .

¨      نسبت به قبل خیلی بهتر شده ای . تمرین هایی را که به شما می دهم در منزل به کمک بزرگتر انجام بده

ویژگی بازخورد های فرایند ی مجاز با احتیاط لازم

¨      در آن ها نقاط قوت دانش آموزان ، کم رنگ شده است (برقسمت خالی لیوان بیشتر تاکید شده)

¨      در بازخورد های مجاز قرار دارند لیکن بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی وزمانی بیان می شود و دیگر قدرت و توان انگیزشی را ندارد و تکراری می باشند

¨      مثال : ? انار دونه دونه مشقت شده نمونه 

ویژگی بازخورد های فرایند ی غیرمجاز

¨      در بازخورد از مقیاس های رتبه ای استفاده می شود

مثال : ? خیلی خوب – خوب –قابل قبول – نیازمند به تلاش و آموزش بیشتر

¨      منجر به ایجاد نگرش منفی  و تنفر از مدرسه و باور به ناتوانی را در دانش آموز ایجاد می کند

¨      مثال : ? نمی توانی .......

¨      ? قادر نیستی ..........


شیوه های بازخورد های فرایندی

¨      الف ) بازخورد های شفاهی

¨      ب) بازخورد های کتبی

¨      ج) بازخورد های شفاهی وکتبی

چه زمانی از چه باز خوردی استفاده کنیم ؟

چه زمانی بازخورد فرایندی کتبی

¨      زمانی که لازم است اولیا در جریان عملکرد دانش اموز قرار گیرند.

¨      اشکال جدی واساسی در یک فعالیت دارد و باید تکلیف اولیا در کمک به دانش اموز روشن شود .

¨      بخواهیم در پوشه کار قرار دهیم .

¨      تلاش مهم وبرجسته انجام گرفته  و باعث انگیزه ی  تلاش و موقعیت را در فراگیر تقویت می کند .

¨      در بازخورد بعدی با مشکل روبرو می شویم .

چه زمانی بازخورد فرایندی شفاهی

¨      زمانی که لازم است دانش آموز درجریان عملکردخویش قرار گیرند.

¨      برای فراگیران پایه اول  در ابتدای سال تحصیلی .

¨      در زمانی که ضرورتی برای ارائه به والدین وجود ندارد .

¨      معلم عملکرد را مشاهده ونیازی به بازخورد فوری احساس نمی کند .

¨      در بازخورد بعدی با مشکل روبرو می شویم .

شرایط یک بازخورد مناسب وخوب

¨      صریح وروشن باشد

¨      ساده وقابل فهم باشد

¨      ناظر برپیشرفت دانش آموزان باشد .

¨      پیوسته وبه هنگام باشد

¨      متناسب به تفاوت های عملکردی ودانش آموز محور باشد

¨      از واژه ها و جملات و عبارات مثبت وروشن ومعنادار استفاده شود

¨      متناسب سن فراگیران باشد 

نکاتی که باید در بازخورد فرایندی مورد توجه قرار داد

به شخصیت انسانی دانش آموز توجه شود
در زمان بازخورد خود را در جای دانش آموز قرار دهیم
بازخورد را با جملات  ناظر بر قوت دانش آموز شروع کنیم
از برچسب زدن به دانش آموز پرهیز کنیم
در بازخورد ها به رفتارهای اجتماعی ، از اثر رفتار    دانش آموز بر احساس ورفتار خود ، یا دیگران بگوییم .
از کلی گویی بپرهیزیم .
به زمان بازخورد توجه شود .
به تاثیر بازخورد خویش  توجه داشته باشیم

بازخورد پایانی

بازخورد پایانی همان گزارش  پیشرفت
-عملکردتحصیلی
- عملکرد تربیتی
 عملکردتحصیلی،تربیتی است
با مقیاس رتبه ای (خیلی خوب –خوب-قابل قبول – نیازمند به تلاش وآموزش بیشتر )
در دو یا سه نوبت  از سال تحصیلی (بهمن ماه –خردادماه- شهریور)
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در پوشه کار و فرم های ارزیابی برای ارائه به مدیر و اولیا  تکمیل می گردد

/ 2 نظر / 59 بازدید
اداره کل

همکار محترم از وبلاگ شما بازدید شد. موفق باشید.

اداره کل

همکار محترم از وبلاگ شما بازدید شد. موفق باشید.