تفاوت از زمین تاآسمان است این کجاوآن کجا

بر چهره سبوس و ماست مالید

تا شیوه ی خوشگلیدن آموخت

بنمود تتو دو ابروی خویش

تا رسم کمان کشیدن آموخت

هر ماه برفت نزد جراح

آیین چروک چیدن آموخت

دستم بگرفت و برد بازار

همواره طلا خریدن آموخت

با قوم خودش همیشه پیوند

از قوم شوهر بریدن آموخت

آسوده نشست و با اس ام اس

جکهای خفن چتیدن آموخت

چون سوخت غذای ما شب و روز

از پیک مدد رسیدن آموخت

پای تلفن دو ساعت و نیم

گل گفتن و گل شنیدن آموخت

بابام چو آمد از سر کار

بیماری و قد خمیدن آموخت


/ 1 نظر / 6 بازدید
بی مرام

سلام من آدرس وب سایت شما رو از وب سایت حامیان دکتراسدالهی جوزقان درآوردم آخه اون لینکتون کرده بود ولی الان که وب شما رودیدم شما حتی نشانی از او نبرده بودید واقعا که................حالا همه به من بگن بی مرام